Skolbanken Logo
Skolbanken

Hemortens historia

Hagalundskolan Särskola (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Vi kommer att arbeta med hur livet i Dalby såg ut förr. Vi kommer även att intervjua några olika människor om hur livet var förr.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

Skillnader och likheter mellan livet förr och nu, detta genom att titta på:

 • olika byggnader i Dalby och dess historia
 • människors upplevelser om hur livet ser ut nu jämfört med förr
 • tidslinjer

Undervisning och arbetsformer:

 • enskilt och i grupp
 • diskussioner
 • arbetsblad
 • praktiskt arbete, bl.a. studiebesök, rundvandring i byn
 • intervjuer
 • pedagogiska program
 • böcker

Bedömning:

 • Din förmåga att förstå olika livsfrågor förr kontra nu
 • Din förmåga att beskriva varför olika platser och byggnader i samhället fanns under olika tidsepoker
 • Din förmåga att kunna avläsa en tidslinje, dåtid, nutid och framtid.
 • Vi granskar dina arbeten
 • Vi bedömer dina prestationer under lektionerna

Läroplanskopplingar

förmåga att jämföra och reflektera över människors livsfrågor samt förhållanden i samhället under olika tider och på olika platser, och

Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven bidrar i kommunikation om elevnära livsfrågor samt förhållanden i samhället under olika tider och på olika platser.

Eleven medverkar i att använda enkla metoder och verktyg från det samhällsorienterande området.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback