Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

MiC Grundplanering 1 23-24

Testförskola Mitt i City, Stockholm Norrmalm · Senast uppdaterad: 21 maj 2023

Grundplanering för uppstart av läsåret, observationsperiod. Här organiserar ni uppstarten av höstterminens projektarbete med kopplingar till läroplanen, verksamhetsplanen och enhetens prioriterade mål. (Denna görs i maj-augusti) Hela enheten utgår från ett gemensamt ämne i relation till våra prioriterade mål. Ämnet får läsåret tas fram i samband med planeringsdagen i maj.

Tänk kring dessa frågor inför uppstarten:

  • ·      Tankekarta - starta med att göra en tankekarta i relation till läroplanens mål och förmågor kring det gemensamma ämnet och våra prioriterade mål.
  • HUR organiserar vi för ett välkomnande under den första tiden efter sommaren?

 

·       HUR förbereder vi lärmiljön för att väcka barnens nyfikenhet kring vårt gemensamma ämne?

·       Vilket material behöver vi komplettera med?

·       Vilka mötesplatser behöver vi skapa så att barnen kan utforska och mötas kring det gemensamma ämnet? 

·       Vilken form av undervisning ska barnen erbjudas, den första perioden vid terminsstart, gör en planering för er grupp.  (görs i augusti)

 

Prioriterade mål i VP:

MiC förskolor är demokratiska mötesplatser med ett normmedvetet förhållningssätt, där alla barn leker, lär och utvecklas.

 

På MiC förskolor främjas alla barns trygghet, hälsa och välbefinnande för en hållbar framtid.

 

Viktiga utgångspunkter:

·       Säkerställ att barnen får vara i mindre grupper, utgå från en tydlig superstruktur som grund för hur ni organiserar er.

·       Tänk extra kring våra prioriterade mål, vad innehåller undervisningen och hu organiserar ni er så att barnen får utvecklas i dessa förmågor?

·       Ni har en ny grupp där barnen har behov av att skapa relationer med varandra, vad innehåller undervisningen och hur organiserar ni er så att barnen får utvecklas i dessa förmågor?

·       Barnen är nya på avdelningen, eller har haft en lång ledighet från förskolan, vad innehåller undervisningen och hur organiserar ni er för att ge barnen materialkännedom och introduktion till avdelningen?

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter