Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

MiC Reflektionsprotokoll 22-23

Testförskola Mitt i City, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Underlag för reflektion och analys av undervisningen. Används som grund för vidare planering på avdelningsreflektion. Slutsatserna från dessa reflektioner ligger till grund för kommande veckors planering. Veckoplaneringen ska skrivas ned och delas med alla i arbetslaget. Underlag för veckoplanering finns på gemensamt.

Reflektionsfrågor - tolkning

·       Vad är det barnen intresserar sig för i sitt utforskande / sin lek?
Vad ser vi? Vad gör, säger, kan och vill barnen?

·       Vad var syftet kring erbjudandet? Vilka frågeställningar?

·       Vilka frågor tror vi att de undersöker?

·       Vilka material och verktyg verkar stödja barnen i deras utforskande

 

Analys - slutsatser

·       Vad av det barnen gör är möjligt att utmana vidare?

·       Vilka förmågor har barnen fått möjlighet att utveckla?

·       Vilka nyfikenhetsfrågor har väckts hos oss?

 

Framåtsyftande planering

·       Hur går vi vidare? Vad behöver barnen för att utvecklas vidare?

·       Hur ska barnen få tillgång till varandras teorier och frågor?

·       Hur planerar vi att gå vidare? Vem gör VAD, NÄR och HUR?

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback