Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5

Enkla mekanismer

Västra Ramlösa skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Vad vet du om de sex enkla mekanismerna? Hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen. In i teknikens värld...För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "mekanismer" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de 6 enkla mekanismerna.

Syfte

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

                      Elevens mål:
Ta reda på hur följande maskiner fungerar:

  • Lutande planet
  • Kilen
  • Skruven
  • Hävstången
  • Hjulet
  • Block
  • Ge exempel på redskap eller verktyg som bygger på de enkla mekanismerna.
  • Förstå nyttan av de enkla mekanismerna när vi använder de i vardagen
  • Använda enkla mekanismer i en händelsebana.

-din förmåga att lösa problem.
-din förmåga att samtala om och förstå ord och begrepp inom arbetsområdet.
-din förmåga att dokumentera ditt arbete i form av skisser med förklarande begrepp, symboler och måttangivelser.
-din förmåga att följa en instruktion.

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Undervisning (arbetsformer och lärande)

 

Vi kommer att


-Ha gemensamma genomgångar.
-Titta på film om de sex enkla mekanismerna.
-Göra experiment där vi använder oss att de sex enkla mekanismerna; hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen.
-Bli uppmärksamma på olika mekanismer i vardagsföremål och lära oss olika tekniska begrepp.

Bedömning

Bedömning görs utifrån matrisen:

Du kan ge exempel på några enkla mekanismer och kan på ett enkelt sätt beskriva hur de fungerar. 

Du kan beskriva hur de enkla mekanismerna fungerar på ett utvecklat sätt. 

Du kan beskriva hur de enkla mekanismerna fungerar på ett välutvecklat sätt.

Du deltar i arbetet med att göra en händelsebana.

Du hjälper till att komma med ideér och ger förslag på hur ni ska genomföra dem.

Du deltar i arbetet med att göra en händelsebana på ett genomarbetat sätt.
Du hjälper till att komma med ideér och ge förslag på hur ni ska genomföra dem.

Du deltar i arbetet med att göra en händelsebana på ett väl genomarbetat sätt.
Du komma med ideér och ger förslag på hur ni ska genomföra dem.

Du gör enkla skisser där det till viss del syns hur du tänkt.

Du gör enkla skisser där det syns hur du tänkt.

Du gör enkla skisser där det är tydligt hur du tänkt.

 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.

Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter