Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Återberättande text - Zick Zack

Åttagårdsskolan, Falköping · Senast uppdaterad: 13 september 2022

I svenskan använder vi boken Zick-zack och arbetar nu med återberättande texter. Vi kommer att lära oss hur återberättande texter är uppbyggda, vilka inledande tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text. Vi kommer att på egen hand skriva varsin text.

Arbetssätt

Vi arbetar med olika återberättande texter tillsammans, för att lära oss om återberättande texters struktur.
Därefter arbetar vi med de olika delarna i en återberättande text. 

 

Konkretiserade mål

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

  • skriva inledningar och organisera innehållet i en text
  • variera och bygga ut meningar.
  • bedöma din egen och andras texter.
  • berätta om de språkliga drag en återberättande text har.
  • skriva och organisera en återberättande text.

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma:

  • hur du skriver en inledning som ger svar på frågorna vem?, var? varför?,vad? och när?
  • hur du använder dig av olika tidsord.
  • hur du varierar och bygger ut meningar
  • att du har en kronologisk ordning i din text och att du delar in texten i stycken.

Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Matriser i planeringen
Återberättande texter.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback