Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Dans

Storkyrkoskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Dans och språkutveckling

Dans och språkutveckling

Ämnets syfte

Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

 I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Centralt innehåll Årskurs 1-3

Läsa och skriva

·       Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

·       Alfabetet och alfabetisk ordning.

Tala, lyssna och samtala

·       Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

·       Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

·       Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och sakprosatexter

·       Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

·       Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

·       Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

·       Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

·       Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

 

 

Lektion 1-4

-Vad gör vi på dansen?

- Hälsningsringen

- Bokstavsstopp

- Konstnär och lera

- Rytmer

 

Lektion 5-8

- Bokstavsstopp i par

- Fyra hörn, fyra djur

- Dialogen

 

Lektion 9-12

- Dansa och pausa

- Bilda ord

- Hitta din bokstavskompis

 

Lektion 13-16

- Skapa din egen känsla

- Inte titta bakåt

 

Lektion 17-20

- Sammanfattning av block 1

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback