Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Dans

Storkyrkoskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Dans och matematik

Årskurs 2

Dans och matematik

Ämnets syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Centralt innehåll Årskurs 1-3

Taluppfattning och tals användning

·       Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

·       Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

·       Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Algebra

·       Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

·       Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Geometri

·       Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

·       Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Samband och förändring

·       Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

 

 

 

 

 

Lektion 1-4

Vad gör vi på dansen?

Hälsningsringen

Dansstopp med geometriska former

Geometri i cirkel

Forma

 

Lektion 5-8

Tallinje

Hoppa matte

Plus och minus i grupper

 

Lektion 9-12

Skala enskilt

Skala i grupp

Geometriska former kopplat till skala

 

Lektion 12-16

Eget skapande av dans kopplat till geometri och skala

Lektion 16-20

Sammanfattning av block 1


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback