Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Sagor

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Saga är en litterär genre. En saga är en fantastisk berättelse som oftast börjar med "Det var en gång". Den är vanligen berättad för barn och har ofta övernaturliga inslag som magi, talande djur, förtrollade skatter och mytologiska väsen. Ofta handlar de om moral och har en slående sensmoral.

När du läst detta område ska du 

 • Kunna använda olika sätt att läsa så att du kan förstå, tolka och diskutera det lästa
 • Skaffa sig egna erfarenheter och kunna föra enkla resonemang om sagor
 • Känna till några betydelsefulla författare och dess verk inom sagogenren
 • Känna till sagor från olika tider och skilda delar av världen
 • Till viss del kunna använda ord och begrepp som ger nyanser och värdeladdningar

 

Vad ska vi arbeta med?

- Sagan som litterär form, hur den är uppbyggd och vilka kännetecken den har. 

- Analysera och reflektera över litteratur samt hur bild och text samspelar. 

- Läsa sagor från olika delar av världen. 

- Redovisa muntligt en saga och samtala om den 

 

Undervisningen

Vi kommer arbeta med:
 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Läsning - Gemensam och enskilt
 • Diskussioner
 • Sagosamtal

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Ditt arbete kommer att bedömas löpande genom ditt arbete i klassrummet
 • Din delaktighet i diskussioner under arbetsområdet
 • Ditt sagosamtal

Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Sagosamtal
Skriv din egen saga
Författarporträtt
Rapunzel
Hans och Greta
Mitt dokument om sagor
Ta reda på

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback