Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

BYGBYG01

BA22 Ao 1 . Rundgång.

Dackeskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 15 september 2022

I detta arbetsområde ska du som elev få möjligheten att praktiskt testa olika yrken inom byggbranschen. Att prova på yrken som använder olika material, verktyg, maskiner och metoder ger en bättre förståelse för olika yrkesgrupper men också en hjälp till ert kommande yrkesval. Alla yrken har dock mycket gemensamt. Att läsa arbetsbeskrivningar, ritningar samt jobba ergonomiskt är exempel på viktig kunskap som tränas i denna kurs. Kommunikation och samverkan blir ett måste när mycket av arbetsuppgifterna görs tillsammans med en arbetskamrat.

TID

Det här ska vi lära.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

 v36-3

Grunderna i olika yrken inom byggbranschen.

Måleri

Mark och anläggning

Plåtslageri

 

Golv

Mur

Trä

Betong

Armering

 

 

 

Praktiska övningar:

Spackla, måla, tapetsera

Grundarbete, bygga mur och lägga marksten

Klippa, bocka och montera olika typer av plåtar tex fönsterbleck, bandplåtstak och hängrännor 

Skära, limma och svetsa plastmattor

Blockmurning, fasadmurning samt puts

Bygga lågform

Blanda betong, gjuta samt efterbehandla

Naja, bocka, armera samt montera i form

     
     
     
     
     
     
     
 

Läroplanskopplingar

Praktiska arbetsuppgifter inom anläggning, husbyggnad, måleri och plåtslageri.

Enklare planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.

Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.

Olika typer av material och deras egenskaper.

Hantering av material, till exempel förbrukning och återvinning.

Arbetsmiljö, hälsa, ergonomi och säkerhet samt riskbedömningar för arbetsuppgifterna.

Grundläggande ritningsläsning.

Metoder för att dokumentera och utvärdera sitt arbete.

Olika yrken inom bygg- och anläggningsbranschen samt studiebesök på olika arbetsplatser.

Byggandets process från planering till färdigställande och drift samt olika aktörers funktioner och roller.

Facktermer.

Matriser i planeringen
Åk 1. Ao Rundgång.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback