Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Geografi åk 7:Kartkunskap

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 september 2023

Det är bra att ha en god omvärldskunskap! Under detta arbetsområde ska du upptäcka din omvärld med hjälp av olika kartor som kan ge dig massor av information om en plats, ett land eller en världsdel. Med hjälp av kartor kan du jämföra olika länder och förstå människors olika livsvillkor i olika delar av världen. Att veta var olika platser ligger är även bra för att lättare kunna följa med i nyheter och annan information. Så efter detta arbetsområde kommer du ha koll på världen helt enkelt!

Kunskapsmål för arbetsområdet - Du ska:

ü  Kunna namnge, sätta ut och känna igen världsdelarna

ü  Kunna namnge och sätta ut världshaven

ü  Kunna använda dig av en kartbok för att hitta olika typer av information

ü  Kunna använda dig av en kartbok för att ange absolut och relativt läge

ü  Kunna känna till olika typer av kartor, kartprojektioner samt GIS

ü  Kunna ange väderstreck

Känna till hur jordens endogena och exogena processer fungerar

L Lära dig ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Undervisningen och arbetssätt:

Du kommer lära dig genom gemensamma genomgångar med klassrumsdiskussioner, gruppuppgifter, individuella arbetsmoment med arbetsblad samt läroboken och kartbok. Vi ser även på film som förklarar ämnesområdet.

Vi kommer använda oss av geografiboken 7B, 7C, 7D: s. 20-39 + kopierat häfte

                                                                         7A+7E: s.18-41 + kopierat häfte

Bedömning:

Vi kommer bedöma dina kunskaper skriftligt genom ett prov och muntligt genom diskussioner i klassrummet.

 

 

Geografiska begrepp – att förstå och kunna förklara

Väderstreck

ü Skala

ü Storskalig karta

ü Småskalig karta

ü Absolut läge

ü Relativt läge

ü Topografisk karta

ü Tematisk karta

ü Teckenförklaring

ü Vegetation

ü Ekvatorn

ü Nollmeridian

ü Gradnät

ü Längdgrad och breddgrad (Longitud och Latitud)

ü Projektion

ü GIS (geografiskt informationssystem)

Endogena och exogena krafter

Plattektonik

Magma

Lava

Bergveckning

Erosion

Vittring

 

Repetitionsuppgifter inför prov geografi åk 7       

                               

1. Rita en jordglob (rund cirkel) där du markerar ut breddgrader och längdgrader, ekvatorn och nollmeridianen.

 

2. Rita en kompassros i din skrivbok där du markerar ut de olika väderstrecken. (Väderstreck s. 26)

 

3. På s. 29 i läroboken ser du bilder på olika turistmål. Välj ut fyra av de fem bilderna och ta med hjälp av en kartbok fram det absoluta läget för de olika städerna där dessa turistmål ligger (längd- och breddgrad).

 

4. Vad är det för skillnad mellan småskaliga och storskaliga kartor. Ge exempel på olika användningsområden för de olika kartorna? (s. 30)

 

5. Träna på uppgifterna 1-3 på sid 31 i läroboken.

 

6. Vad är typiskt för en topografisk karta? (s.34)

 

7a. Vad är en tematisk karta? (s.34)

 

b. Ta med hjälp av en kartbok reda på följande information;

- Spädbarnsdödligheten i Australien och i Ryssland

- Medellivslängden i Brasilien och USA

- Antalet invånare i Shanghai och Aten

 

8. Gå igenom och träna på begreppen på din planering.

 

9. Skriv upp längd- och breddgrad på ett antal olika platser med hjälp av kartboken. Lämna dessa till din bänkkamrat så får han/hon medhjälp av kartboken ta reda på vilka platserna är.      

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Geografi åk 7: Kartkunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback