Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F

Språklig medvetenhet i förskoleklass

Åbyggeby fritidshem, Ockelbo · Senast uppdaterad: 15 september 2022

Bornholmslek är ett arbetsmaterial i svenska på Ipad som ska syfta till att på ett lekfullt sätt öka elevernas språkliga medvetenhet och den fonologiska medvetenheten. Eleverna kommer att träna språket med hjälp av olika språklekar t.ex. ljudlekar, rim och ramsor, stavelser, meningar och ord samt gåtor och ordspråk. Arbetet syftar till att skapa en förståelse för hur språket är uppbyggt både skriftligt och muntligt.

Mål

 • Utveckla intresse och nyfikenhet för språket
 • Att på ett lekfullt sätt inspirera eleverna att använda språket i olika samanhang
 • Förbereda eleverna för kommande läs- och skrivinlärning

 

Arbetssätt

 • Att lyssna till ljud- bli uppmärksam på olika ljud i din omgivning
 • Rim och ramsor- leka och smaka på språket, laborera och ha roligt med ord utan att de betyder något
 • Ord och meningar- upptäcka och förstå vad en mening är och att en mening kan delas in i ord
 • Stavelser- vi delar in ord i stavelser
 • Språkljud- lyssna efter var ljud hörs i ett ord t.ex. första och sista ljudet i ett ord
 • Tillhörighet- se likheter och olikheter i ord
 • Gåtor och ordspråk
 • Sagor

 


Läroplanskopplingar

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter

Rim, ramsor och andra ordlekar

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter