Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Novellens form och innehåll

Genarps skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 18 september 2022

En novell är ett slags berättelse som är kortare än en roman. Den kan ha olika form och stil. En novell är begränsad i både tid och rum - men också när det gäller antalet huvudpersoner. Oftast samlar en författare ett antal noveller till en bok, en novellsamling. Enstaka noveller publiceras även i tidskrifter. Vi ska fördjupa oss i genren - så häng med!

Mål för arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att: 

 • läsa och analysera moderna och klassiska noveller
 • känna igen vad som är typiskt för genren novell
 • skriva en kort novell där du använder dig av novellens typiska berättartekniska grepp
 • bearbeta din text efter lärarens respons

Innehåll

Arbetsområdet behandlar genren novell. Du kommer att läsa och diskutera noveller och skriva en egen novell.

Genomförande

Under arbetsområdet kommer du att möta moderna och klassiska noveller. Vi kommer att gå igenom vad som är typiskt för novellgenren, hur man skriver en egen novell samt läsa, analysera och diskutera noveller och författarna. 

Under arbetsområdet kommer du också lära dig mer om s.k. berättartekniska grepp

 • parallellhandlingar,
 • tillbakablickar,
 • miljö- och personbeskrivningar och
 • dialog

Detta, för att bli bättre på att analysera och skriva noveller.

Som avslutning kommer du att skriva en kort novell.

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom att

 • delta i de diskussioner och övningar vi gör i klassrummet
 • analysera noveller 
 • skriva en novell 

Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Skriva en novell- bedömningsuppgift
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter