Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 3

Vatten åk 2

Hindåsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 14 september 2022

Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.

Syfte

Arbetsområdet om vatten syftar till att eleverna ska utveckla sina kunskaper om:

- vattnet som finns på jorden och vilken betydelse det har för allt liv.

- vattnets kretslopp.

- vattnets olika faser fast, flytande och gas.

- hur man genomför och har hypoteser om experiment med vatten.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att:

 • göra experiment med vatten
 • göra hypoteser
 • samtala i grupp om upplevelser och funderingar
 • undersöka vattnets faser
 • få kännedom om vattnets betydelse för oss och var det finns på jorden
 • få kunskap om vattnets kretslopp
 • titta på "bara vanligt vatten- sli"

Bedömning

Du kan med stöd av bilder, begrepp och modeller förklara och berätta om vattnets kretslopp.

Du kan berätta om vattnets olika faser fast, flytande och gas.

Du har deltagit i samtal och diskussioner vi haft i gruppen om vatten.

Du har deltagit aktivt i de undersökningar vi gjort med vatten.

Du kan rita en vattenmolekyl och vet vilka ämne som ingår i den.

Begrepp som du ska kunna:

 • kretslopp
 • fast, flytande, gas
 • avdunstning
 • kondensation
 • saltvatten och sötvatten

 


Läroplanskopplingar

Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter