Skolbanken Logo
Skolbanken

Från jag till vi

Lilla Skintebovägen 8 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 26 oktober 2022

I början av en ny termin vill vi lyfta värdegrunden och rikta fokus mot frågor som bemötande, att vara en bussig kompis, visa hänsyn och bygga en bra stämning i gruppen. Det gör vi genom att uppmuntra lek och samspel. Genom uppstyrda grupplekar vill vi även se till att de som är nya i gruppen får ett bra välkomnande.

Syfte:

Genom att leka tillsammans vill vi öka känslan av grupptillhörighet, trygghet och känslan av sammanhang (KASAM). Leken ger ett tillfälle att se varandra som grupp och samtidigt lyfta varje individ som en del av helheten.

Andra förmågor som stärks i grupplekar är uppmärksamhet, samspel, motorik och rörelse.

Hur gör vi?

Vi leker lekar inomhus och utomhus som alla kan vara med på, tanken är att leken ska vara inkluderande och utvecklande för varje barn. 

Lekar:

Hunden ( kaninen/ katten/veloseraptor) och benet ( moroten/fisken/köttet)

 

Pomperipossa

Dansmatte ( med prepositioner)

Kurragömma

Hinderbana över blå lava med lasersnören och kuddar

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback