Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Bokläsning v. 39-45 - Tio över ett/ P3 Fallet Alma Diaz

HagaLyckebyskolan, Haninge Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 september 2022

I detta arbetsområde läser vi boken "Tio över ett" och Lyssnar och analyserar P3 serien "Fallet Alma Diaz". Vi skriver läsloggar och har muntliga diskussioner.

Momentsplanering – bokläsning ”Tio över ett” och Alma Diaz vecka 39-43 (45)

I detta arbetsområde kommer vi att läsa boken "Tio över ett" av Ann-Helen Laestadius. Vi

kommer under lektionstid läsa boken, diskutera dess innehåll och skriva läsloggar. Boken

kommer att delas ut av lärare vid inledningen av arbetsområdet. Frågor att besvara vid

boksamtal och läsloggar delas ut av lärare vid fastlagda lektioner under läsningens gång. Vi

kommer att läsa boken både i skolan och hemma (läxa). Vi kommer parallellt vissa

lektioner arbeta med grammatik – skiljetecken. Se terminsplanering i Classroom och på

Unikum. Under vecka 42 och 43 (45) kommer vi arbeta med P3 serien ”Fallet Alma Diaz”.

Även i detta moment kommer vi skriva läsloggar och ha diskussioner i grupp och helklass.

 

Vecka 39: Utdelning av bok. Vi inleder läsning av boken ”Tio över ett”. Tyst

läsning. Arbetar med grammatik – skiljetecken.

Vecka 40: Vi läser ”Tio över ett”. Skriver läslogg 1 (kap. 1-9). Grammatik –

skiljetecken.

Vecka 41: Vi läser ”Tio över ett”. Skriver läslogg 2 (kap 10-19) Grammatik –

skiljetecken.

Vecka 42: Vi läser ”Tio över ett”. Har boksamtal 1 och skriver läslogg 3 (kap.

20-27)

Vecka 43: Fallet Alma Diaz

Vecka 45: Fallet Alma Diaz

 

Kunskapskrav: De kunskapskrav som bedöms i detta arbetsområde är de kunskapskrav som

berör läsförståelse och muntligt samtal

Centralt innehåll:

- Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från

olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och

sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i

texten.

- Sammanfattning av texter.

- Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna,

ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

- Att leda ett samtal och sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

- Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga

världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och

livsfrågor


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback