Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

3

tema sagor

Stenbergaskolan åk F-3, Söderhamn · Senast uppdaterad: 15 september 2022

Eleverna ska läsa enkla sagor på arabiska för att få mer kunskap och utveckla sin läsförmåga. Eleverna ska träna på att redovisa mintigt och det hjälper de att våga tala sitt modersmål inför andra. Att läsa arabiska böcker utvecklar elevernas ordförråd och grammatik.

Hur vi ska jobba

Vi ska jobba med att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. Detta gör vi genom att träna på att läsa texter anpassade efter elevernas aktuella kunskapsnivå och intresse. Vi ska öva på att redovisa muntligt inför resten av gruppen för att utveckla det arabiska språket och elevernas ordförråd. .

Dedömning

Eleven bedöms i:
Läsning
Skrivning
Redovisning
Allmän utveckling


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris för modersmål LG11
Uppgifter
saga om mannen som samlar drömmar

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback