Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

KEMKEM01

Laborationer och uppgifter Kemi 1 NA22BD

Bromma gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 15 september 2022

Här samlar vi labbrapporter och andra inlämningsuppgifter under Kemi 1.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris Rapport Separation
Rapport Kristallvatten VT21
Rapport Lösningsentalpi VT21
Uppgifter
Analysprojekt
Rapport Lågfärg
Rapport Sönderdelning natriumvätekarbonat
Rapport Lösningsentalpi

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback