Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SPR

Handbok för Superhjältar!

Frejagymnasiet, Mölndal - Utbildningsförvaltningen · Senast uppdaterad: 15 september 2022

Följ med på en spännande resa under läsåret 21-22...Du kommer att få lyssna noga när vi läser den första boken i serien Handbok för Superhjältar, titta på teckningarna från boken, lära dig nya ord, spännande uttryck, och diskutera tillsammans vad kapitlet handlat om. Häng med för nu kör vi!

Så här kommer vi att arbeta:


Under hösten startar vi med första boken i serien Handbok för Superhjältar. Du får lyssna på högläsning och titta på bilderna från boken med hjälp av projektor. Du får träna på nya ord och annorlunda begrepp, ibland med hjälp av övningar på smartboard. Ibland får vi söka upp på internet vad ord betyder. Vi läser det som står på raderna, och försöker lista ut vad som står mellan raderna. Vi kommer också att diskutera händelser i boken och dra paralleller till vårt eget liv.

 

 

Kunskapskrav och bedömning:

delaktighet

kommunikationsförmåga: samtala, lyssna, beskriva

söka och medverka

undersöka och lösa problem

 

 


Läroplanskopplingar

1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.

2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.

3) Förmåga att söka och tolka information.

Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.

Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.

Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.

Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.

Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.

Berättelser och litteratur från Sverige och andra delar av världen.

Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback