Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7

Åk7 Öppen urholkning - Skohorn

Stora Sätra anpassad grundskola, Gävle · Senast uppdaterad: 15 september 2022

I det här arbetsområdet kommer du ges möjlighet att bekanta dig med tekniken "öppen urholkning". Alla kommer att få designa sitt eget bruksföremål i form av ett skohorn och med hjälp av bland annat håljärn kommer du få tillverka detta.

Öppen urholkning - Skohorn.

I detta arbetsområde kommer vi att bekanta oss med avverkande arbete och med hjälp av håljärn ska alla designa och tillverka sitt eget skohorn i björk. Undervisningen kommer bestå av genomgångar samt olika "prova på" övningar där du ges tillfälle att få bekanta dig med verktyg samt materialet och få mer kunskap kring fiberriktning och säkerheten som föreligger vid denna hantverksteknik.

 

Ni kommer få lära er om följande:

  • Skissteknik & formgivning
  • Avverkande arbete med håljärn
  • Säkerhetsaspekter när man arbetar med håljärn
  • Bearbetning av träslag samt fiberriktning
  • Ytbehandling

 

Ni skall föra loggbok över er arbetsprocess i ord och bild på Google Classroom.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och

förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra.

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjdarbetet.

Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback