Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 8

I taket lyser stjärnorna

Tokarpsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 15 september 2022

Under några veckor kommer ni att få arbeta med boken "I taket lyser stjärnorna". En ungdomsroman skriven av Johanna Thydell.

I taket lyser stjärnorna

- En ungdomsroman av Johanna Thydell. 

Under några veckor skall ni få lyssna/läsa och arbeta med boken "I taket lyser stjärnorna". Boken skall högläsas i skolan, men missar du något kapitel måste du läsa det hemma.

Under arbetsområdets gång ska ni bland annat utveckla förmågan att läsa, förstå och tolka text och detta gör ni dels genom att besvara frågor till texten enskilt i google classroom.

Den muntliga förmågan kan också utvecklas genom att ni diskuterar texten gemensamt, i par och i mindre grupp. Tanken är att ni får prova på att leda diskussion samt delta i diskussion - utifrån givna frågor.

Ni ska också få träna och utveckla förmågan att skriva och uttrycka sig i skrift. Dessa skrivuppgifter, som alla är kopplade till boken, ska skrivas i de Googledokument som jag delat med er. Vi beräknas arbeta med boken under vecka 34-43

 

Mål att sträva mot arbetsområdet:

- Eleven skall utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och känslor samt stimuleras till att reflektera och värdera

- Eleven skall öva på sin skrivförmåga

- Eleven skall utveckla sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär. 

 

Bedömning:

Görs i matris nedan

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Läsa och analysera skönlitteratur
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback