Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Vasatiden

Stamgärde Skola, Åre · Senast uppdaterad: 15 september 2022

Vi ska arbeta med tiden 1523-1611, som kallas för Vasatiden. Vi ska läsa om hur Gustav Vasa tog över makten, hur han styrde Sverige och om hans ättlingar. Vi kommer lära oss om hur människor levde under Vasatiden och viktiga förändringar som skedde i samhället.

1. Förväntade resultat

Att

 1. kunna berätta något om levnadsförhållandena för olika samhällsskikt under Vasatiden

  • Du kan berätta något om hur fattiga och rika människor levde under Vasatiden

 2. ha kännedom om händelserna som leder fram till att Gustav Eriksson Vasa blev kung

  • Du kan berätta lite om Gustav Erikssons bakgrund och varför han hade anledning att vara negativt inställd till Kristian II av Danmark

 3. ha kännedom om de samhällsförändringar som skedde under Vasatiden

  • Du kan berätta om hur Gustav Vasas makt ökade när kyrkan i Sverige blev protestantisk

  • Du kan beskriva något som Gustav Vasa gjorde för att bygga landet Sverige

 4. ha kunskap om olika historiska källor och hur de kan användas för att ge information om Vasatiden

  • Du kan ge exempel om några historiska källor från Vasatiden

  • Du kan förklara varför man behöver vara kritisk när man använder källorna

 5. ha kunskap om hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften

  • Du kan ge exempel på några sammanhang där Vasatidens händelser använts samt berätta något om varför man valt att använda historien på det sättet.

 6. ha kunskap om Gustav Vasas ättlingar

  • Du kan namnge några av Gustav Vasas ättlingar och vad de är kända för

Begrepp: Vasaätten, Kalmarunionen, fogde, reformationen, katolik/protestant, arvsrike, ståndssamhälle

 

2. Undervisning och övning

Vi kommer att använda oss av Puls SO 5, repetera medeltiden, träna på begrepp, läsa och skriva om Vasatiden och diskutera. Vi kommer titta på film och lyssna på en podcast. 

 

2. Examinationsuppgifter

Vi kommer att ha två mindre tester med bland annat kryssfrågor med olika påstående, olika begrepp och fördjupande frågor. 

 

4.Bedömning

Arbetsområdet bedöms löpande i form av inlämningsuppgifter, exit tickets, diskussioner och två mindre test.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback