Skolbanken Logo
Skolbanken

Pengar

Ulleviskolan - anpassad grundskola, Linköping · Senast uppdaterad: 15 september 2022

I detta arbetsområde kommer vi arbeta med pengars värde och matematiska uppgifter med våra mynt och sedlar.

I detta arbetsområde kommer vi arbeta med olika typer av betalningssätt och deras för och nackdelar. Vi kommer även arbeta med pengars värde och namn samt hur de förhåller sig till varandra. Slutligen kommer vi arbeta med rimlighet i matematiska problem och uträkningar i koppling till pengars värde.

 

Du kommer lära dig genom att:

* Arbeta med arbetsblad.

* Se på korta filmer och diskutera innehållet.

* Arbeta med  problemlösningsuppgifter och rutinuppgifter kopplat till pengars värde.

 

Du visar vad du lärt dig genom att:

* Arbeta så självständigt som möjligt med arbetsuppgifterna.

* Delta i diskussioner.

* På olika sätt visa att du förstår pengars värde och ge en rimlig prisbild på välkända produkter.


Läroplanskopplingar

förmåga att lösa problem med hjälp av matematik och reflektera över lösningars rimlighet, och

Naturliga tal och deras egenskaper. Hur talen uttrycks med ord, konkret material, symboler och bilder samt hur de visas på tallinje. Hur talen kan delas upp.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Pengars värde.

Eleven medverkar i att använda grundläggande matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Eleven medverkar i att lösa problem i elevnära situationer med hjälp av matematik.

Eleven använder grundläggande matematiska begrepp och samband mellan begrepp på ett delvis fungerade sätt.

Eleven löser enkla problem i elevnära situationer med hjälp av matematik.

Eleven använder grundläggande matematiska begrepp och samband mellan begrepp på ett fungerade sätt.

Eleven löser relativt komplexa problem i elevnära situationer med hjälp av matematik.

Matriser i planeringen
Pengar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback