Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Brandvecka

Förskolan Storsjö, Umeå · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Under v.38 uppmärksammar och pratar vi om vad man gör vid en brand och hur man förebygger hur en brand startar. Vi har också en brandövning där vi tränar på att ta oss ut snabbt och smidigt och vart pingvinens uppsamlingsplats är (cykelförrådet vid ingången till förskolan) vid ett brandlarm. Vi får också besök av brandbilen och brandmännen visar utrustning och svarar på frågor.

Planering brandvecka

 

 

Mål

Barnen ska känna till:

Hur brand startar och sprider sig

Vad som kan orsaka brand

Hur man upptäcker att det brinner

Vad man ska göra om det brinner

Hur räddningstjänsten arbetar

Hur man ska göra om man bränt sig

Konsekvenser av lek med eld

Lära sig 112 och sin egen adress

Känna till förskolans uppsamlingsplats på gården ( se bild som sitter i vår hall), och ha brandövning

En brandövning kan upplevas som skrämmande samt skapa oro och mycket nya tankar hos barnen. Vi vill förbereda barnen på hur en brandövning går till så att det blir mindre skrämmande för dem.

Vi kommer även prata om Brandövningen efter att den ägt rum för att kunna föra diskussioner om deras upplevelser och eventuella rädslor.

Metod

Vi läser boken om Ellie och Jonas, en bok från Räddningstjänsten som handlar om brand på en förskola, och hur man går tillväga när det brinner.

Diskuterar och gör övningar ur boken och lär oss larmnumret 112. Barnen lär sig vilken gata/väg de bor på. (Även en bra sak att öva på hemma.)

Vi sjunger sånger på samlingen som är kopplat till temat.

Torsdag vecka 38 klockan 12.30 har hela förskolan en gemensam brandövning.

Vi kommer att göra färgläggningsbilder under veckan när det passar.

Vi ser på film om brand, 

Ellie och Jonas lär sig om brand. https://m.youtube.com/watch?v=FJGqWLCwwqg


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter