Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

Kolets kemi år8

Björkhöjdskolan, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Kolatomens förmåga att fånga in andra ämnen och betydelsen för livet på jorden!

År 8 Kol och kolföreningar Planering

 

Syfte och Centralt innehåll

 

Undervisningen i ämnet kemi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
 

  • kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen, 

  • förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

  • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

  • Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet visualiserat med hjälp av partikelmodeller. Grundämnen, molekyl- och jonföreningar samt hur ämnen omvandlas genom kemiska reaktioner. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

  • Några kemiska processer i mark, luft och vatten samt deras koppling till frågor om miljö och hälsa, till exempel växthuseffekten, vattenrening och spridning av miljögifter.

  • Kolatomens egenskaper och kretslopp i naturen, i samhället och i människokroppen.

  • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

 

Vecka 1.

 

*Rent kol – Grafit, diamant, fullerener, nanorör och grafen. S.180-181

 

https://app.binogi.se/l/grundaemnet-kol Bra intro

https://app.binogi.se/l/kolets-kretslopp

https://app.binogi.se/l/organisk-kemi Lite svår, introducerar ändelser t ex -anol…

 

Olika kolmodeller, grafit, diamant och grafen.

 

Laborationer/demo:

 

Kolmila – provrör med sidorör

 

*De flesta ämnen innehåller kol s.182-183

 

https://app.binogi.se/l/organisk-kemi?subject=64355

 

*Testa dig s.183

 

Vecka 2

 

*Kolväten s.184

 

Laborationer/demo:

 

Vad bildas när gasol brinner?

Kul med kulmodeller

 

Börja fylla i Översikten.

 

*Testa dig s.186

 

https://app.binogi.se/l/kolvaeten

 

*Fossila bränslen s. 187

 

*Testa dig s.189

 

https://app.binogi.se/l/braenslen

 

*Olja och Naturgas

 

S.190-192 + s.193-194.

 

*Testa dig s.192 och 194

 

https://app.binogi.se/l/fossila-braenslen

 

*Mättade och omättade kolväten

 

s.195-196

 

*Testa dig s. 196

 

*Alkoholer

 

S.197-199

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kemi alla förmågor
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback