Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Elevledd lektion i idrott och hälsa

Rocknebyskolan, Kalmar · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Ni kommer att få planera, organisera och praktiskt genomföra en idrottslektion för övriga klasskamrater.

Ni kommer att få planera, organisera och praktiskt genomföra en lektion i ämnet idrott och hälsa, innehållet på lektionen är valfritt. Ni kommer träna på att planera och att leda en lektion inför en större grupp (era övriga klasskamrater).

Uppgiften kan utföras enskilt eller i par. 

 

En idrottslektions olika delar:

1. Uppvärmning

2. Huvuddel

3. Avslutning

 

Tips och trix för att leda en lektion i idrott:

1. Förberedelser/Planering Val av aktivitet

- Använd planeringsmallen som är tilldelad i Classroom. 

Den ska vara genomarbetad och kommunicerad med lärare innan aktiviteten. Tänk på att ha framförhållning.

I Classroom finns även en dokument där du kan önska vilken vecka/lektion du vill genomföra din aktivitet.

 

Bedömning:

Jag bedömer följande:

- Lektionens innehåll och aktivitet

- Hur ni har planerat aktiviteten

- Engagemang och tydlighet


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre

förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förmåga att planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och hälsa, och

Sammansatta motoriska grundformer med och utan olika redskap.

Lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

Olika sätt att förebygga skador, däribland uppvärmning.

Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till viss del till syftet med aktiviteterna.

Eleven värderar på ett enkelt sätt hur aktiviteterna påverkar den egna fysiska förmågan och hälsan.

Eleven förebygger på ett i huvudsak fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter. Eleven hanterar nödsituationer på land och vid vatten samt simmar 200 meter i en följd varav 50 meter i ryggläge.

Matriser i planeringen
Planering av lektion
Uppgifter
Planeringsmall