Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Grupper och roller

Djurgårdsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Vad är en grupp? Ingår du i någon/några? Kan man ha olika roller i en grupp? Norm, lag och regler... vi ska kunna dessa ord.

Mellan veckorna 35-37 kommer vi att arbete med hur grupper kan se ut, vilka roller man kan ha i en grupp. 

Vad normer är, lagar och regler, är det samma sak. 

Hur formas vi och kan grupper påverka oss negativt och positivt.

Grupper ändras och hur påverkas man av det, är det alltid negativt?

 

Vi kommer läsa, prata och diskutera mycket.

Vi läser i grundboken Puls So samt arbetsuppgifter till den.

Avlutar med ett mindre prov på classroom.


Läroplanskopplingar

Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Eleven visar goda kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för utvecklade resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Eleven visar mycket goda kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för välutvecklade resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback