Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 6

Tema Brandvecka Hajen

Förskolan Storsjö, Umeå · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Vi pratar med barnen på samlingen under vecka 38 om vad som är viktigt att tänka på vid brand.

Planering brandvecka

 

 

Mål

Barnen ska känna till:

Vad som kan orsaka brand

Hur man upptäcker att det brinner

Vad man ska göra om det brinner

Hur räddningstjänsten arbetar

Hur man ska göra om man bränt sig

Konsekvenser av lek med eld

Lära sig larmnumret 112

Känna till förskolans uppsamlingsplats på gården ( se bild som sitter i våran hall), och ha brandövning

En brandövning kan upplevas som skrämmande samt skapa oro och mycket nya tankar hos barnen. Vi vill förbereda barnen på hur en brandövning går till så att det blir mindre skrämmande för dem.

Vi kommer även prata om Brandövningen efter att den ägt rum för att kunna föra diskussioner om deras upplevelser och eventuella rädslor.

Metod

Vi läser boken om Ellie och Jonas Tisdag-Torsdag, en bok från Räddningstjänsten som handlar om brand på en förskola, och hur man går tillväga när det brinner.

Diskuterar och gör övningar ur boken och lär oss larmnumret 112.

Torsdag vecka 38 klockan 12.30 har hela förskolan en gemensam brandövning.

Vi kommer att göra färgläggningsbilder under veckan när det passar.

Vi ser på film om brand, 

Ellie och Jonas lär sig om brand. https://m.youtube.com/watch?v=FJGqWLCwwqg

 

Dokumentation:

Vi dokumenterar i text och bild barnens upplevelser och tankar kring dessa.

 

Utvärdering:

Görs i lärloggen reflektionsdokument för pedagoger utifrån frågorna:

Hur har det gått?

Vilka frågor väcktes hos barnen?

Vad tar vi med oss att arbeta vidare med?


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback