Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Hållbarhet Norrgården 22/23

Heby förskola Bullerbyn, Heby · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Hållbarhet ur olika perspektiv, framför allt social, ekologisk och ekonomisk

Vårt fokus under denna termin är hållbarhet och alla dess underområden, specifikt social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Ni kommer således att få se aktiviteter med mycket inslag kring hållbarhetstermer, exempelvis:

Social hållbarhet – Demokrati, trygghet, omtanke, respekt gentemot varandra, språkutveckling, jämlikhet, samarbete med hemmen

Ekologisk hållbarhet – Återvinning, sopsortering, naturvetenskap, skänka saker, miljöpåverkan, kretslopp

Ekonomisk hållbarhet – Återvinning, sparsamhet, materialhantering, skänka saker, matematik

 

Läroplansmål:

 

”Barnen ska… ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.”

 

Dessa aktiviteter kommer presenteras på Unikum och samlas här i takt med att vi utför dem.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback