Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4

Bild åk 4

Ringstorpsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Använd din kreativitet och skaparglädje i ämnet bild. Bara fantasin sätter gränser!

Mål med undervisningen

Syftet med undervisningen är att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas, samt hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Detta ska du lära dig

Du ska under arbetets gång utveckla din förmåga att:

skapa berättande och informativa bilder utifrån dina egna upplevelser och erfarenheter,
skapa bilder/projekt med hjälp av olika metoder, material och uttrycksformer,
återanvända bilder för att skapa egna verk och
presentera och berätta om dina arbeten.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

genomgång och diskussion kring olika metoder, material och uttrycksformer,
individuellt bildskapande och
presentation och berättande om egna bilder.

Detta kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

skapa bilder så att budskapet framgår,
använda olika metoder, material och uttrycksformer på ett varierat och kreativt sätt,
återanvända bilder för att skapa egna verk och
presentera och berätta om dina egna bilder.


Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Matriser i planeringen
BILD bedömningsmatris Lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter