Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5 - 6

Kroppen 2022

Parkskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Alla har en kropp. Utan din kropp hade du inte funnits. Men vet du verkligen hur kroppen fungerar? Det ska vi lära oss om i det här avsnittet.

Syfte

Syftet med arbetet är att eleverna ska utveckla sin förståelse för sin egen och andras kroppar.  

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • kunna namnen på olika kroppsdelar, organ och organsystem samt deras nytta och funktion.

 • vad som händer när något går fel i kroppen och hur man tar hand om sin kropp.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa faktatexter och bearbeta dem

 • Se filmer

 • Skriva och dokumentera

 • Lyssna till lärares genomgångar

 • Diskutera och resonera kring det vi lärt oss muntligt och skriftligt

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • hur du samtalar och diskuterar

 • hur du använder ord och begrepp som hör till ämnet

 • hur väl du kan beskriva och förklara

 • hur du kan läsa faktatexter och använda kunskapen när du besvarar frågor och beskriver begrepp


Läroplanskopplingar

Människans organsystem. Några organs namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, hygien, motion och beroendeframkallande medel.

Människans pubertet, reproduktion, sexualitet och identitet samt frågor om relationer, kärlek och ansvar.

Eleven visar mycket goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen och människokroppen.

Eleven använder information som rör biologi för att med god naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.

Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett välutvecklat sätt undersökningarna.

Matriser i planeringen
Kroppen 2022
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback