Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PSYPSY01

Stigmatisering kring psykisk ohälsa och risk samt friskfaktorer kring psykisk ohälsa

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 16 september 2022

I det här temat arbetar vi med kapitel 2 och 3 i läroboken. Vi pratar om stigmatisering kring psykisk ohälsa och hur det uppstår. Vi pratar också om olika faktorer som skyddar vår psykiska hälsa och faktorer som ökar risken för psykisk ohälsa.

1. Stigmatisering. Vi utgår från material från Folkhälsomyndigheten och diskuterar de olika filmerna tillsammans.

För nedladdning - psykisk hälsa (mediaflow.com)

Se även filmen Låt mig dansa: Låt mig dansa - SVT Kortfilm av Camilla Skagerström — DANS FÖR HÄLSA (dansforhalsa.se)

 

2. Frisk- och riskfaktorer

Vi arbetar utifrån texten i boken och pratar om frisk- och riskfaktorer för psykisk hälsa. Vi samtalar också om dagens samhälle och hur den psykiska ohälsan kan påverkas. Slutligen tar vi upp psykisk ohälsa och könstillhörighet.

Vi pratar också utifrån en bild som representerar olika bestämningsfaktorer för hälsa. 

3. Ni ska arbeta med en individuell uppgift för att visa er kunskap.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Psykisk ohälsa, skyddsfaktorer, riskfaktorer

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback