Skolbanken Logo
Skolbanken

Arbeta med de olika årstiderna: hösten

Wij förskola, Ockelbo · Senast uppdaterad: 9 oktober 2023

På hösten byter löven färg och genom att pyssla med löv kan vi samtidigt prata om hösten samt diskutera olika färger och former.

Inledningsvis lägger vi fram bladen i en hög och diskuterar om de olika färgerna ute. När vi sedan pysslar kommer vi prata ännu mer om vad hösten är och diskutera färger och former. Det är lättare att få ett vidare samtal ibland när det är få barn, i jämförelse med i samling. Barnen väljer i samlingen några löv som de vill göra en tavla av.

Därefter får barnen måla löv och göra avtryck på papper. Vi använder oss av både små och stora löv, målar på dem och trycker.    

Aktiviteten kan skapa samtal för naturen, de olika årstiderna samtidigt som de får arbeta praktiskt med löven. 

Vi kommer också använda oss av ett memory med de fyra olika årstiderna.

Vad vi kommer göra för att uppmärksamma hösten:

- Måla löv och göra avtryck 
- Laminera löv och sätta upp i dagsljus för att se skillnad på löven (form, storlek, färg, lövets uppbyggnad)  
- Spela memory med årstiderna


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback