Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5 - 0

Tal och räkning

Djurgårdsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 16 september 2022

I kapitel 1 i Beta boken kommer du får repetera addition, subtraktion, multiplikation, division. Välja lämpliga räknesätt och metoder i olika situtationer. Du kommer få möta ett nytt område, "Bråkform och decimalform".

Vi kommer arbeta med Beta boken.

 

Mellan vecka 33 28 arbetar Vi med;

 • I början av boken återkommer sådant vi arbetat med i år 4.
 • Varje nytt delkapitel har tydliga genomgångar.
 • Delkapitel 1.3 visar ett nytt sätt att multiplicera t ex 380 x 30. 
 • Jag kommer inför varje delkapitel ha genomgångar på tavlan.
 • Varje vecka samlar jag in din mattebok för rättning.
 • Om du fått fel på uppgift/er ska du gå tillbaka till din felaktiga uträkning för att se och mer förstå vad du gör fel/ännu inte kan.
 • Du ska också visa tydligt Hur du räknat ut dina uppgifter. Svara ordentligt med Svar; samt enhet om sådan finns med i uppgift.
 • Du ska använda dig av tydliga siffror och bokstäver så att Du som Jag ska kunna se vad du skrivit.
 • Du kommer få möjlighet att välja nivå 1-2, eller 2-3 i varje delkapitel.
 • Ibland arbetar vi med uppgifter enskilt, ibland i par ibland i helklass.

 

Efter kapitel 1 ska du kunna;

 • Uppställning alla fyra räknesätten.
 • Hitta smartare lösningar vid uträkning, t ex vid subtraktion leta tiokompisar, vid division med t ex 3600/60, ta bort nollor, vid multiplikation med nollor tex 30 x 800,multiplicera talet först och plocka sedan med så många nollor som finns i svaret.
 • Vara mer trygg med multiplikation.
 • Att 0,3 = med tre tiondelar, 0.03 = tre hundradelar.
 • Kunna enklare form av bråk omvandlat till decimalform.
 • Att 0,5 = 5/10, 0,05 = 5/100, 0,005 = 5/1000
 • Omvandla decimaltal till bråkform.

Vi kommer avsluta kapitlet med diagnos. 

Behövs det kommer du får arbeta med "Träna mera" uppgifter.

 

Till vår hjälp har vi;

 - Beta, matematikbok.

-  https://www.matematikabg.se/

 - Arbetsblad.

 - Matteappen

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

Positionssystemet och hur det används för att beskriva hela tal och tal i decimalform.

Hur tal i bråk- och decimalform kan användas i vardagliga situationer.

De fyra räknesätten och regler för deras användning vid beräkningar med naturliga tal.

Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Matematiska likheter och hur likhetstecknet används för att teckna enkla ekvationer.

Proportionalitet samt hur proportionella samband uttrycks i bråk-, decimal- och procentform.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt och värderar resultatens rimlighet.

Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.

Eleven löser relativt komplexa problem. Eleven ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt och värderar resultatens rimlighet.

Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med relativt väl underbyggda matematiska argument.

Eleven löser komplexa problem. Eleven ger förslag på alternativa tillvägagångssätt och värderar resultatens rimlighet.

Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med väl underbyggda matematiska argument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback