Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Geometri, koordinatsystem och symmetri

Ekängens skolor, Linköping · Senast uppdaterad: 16 september 2022

I detta arbetsområde kommer jag få lära mig om: olika trianglar och fyrhörningar, koordinatsystem och symmetri

Lärmål - vad jag ska lära mig

 • linjer
  • kunna rita olika linjer
  • begrepp: parallella linjer, rätvinkliga linjer, skärningspunkt
 • geometriska former
  • trianglar
   • räkna ut omkrets
   • namnge, beskriva och rita olika trianglar 
   • begrepp: rätvinklig, trubbvinklig, spetsvinklig
  • fyrhörningar
   • räkna ut omkrets och area
   • namnge, beskriva och rita olika fyrhörningar
   • begrepp: fyrhörning, parallellogram, rektangel, kvadrat
 • koordinatsystem
  • kunna sätta ut en punkt i ett koordinatsystem 
  • begrepp: koordinat, origo, y-axel, x-axel
 • symmetri
  • kunna avgöra om ett föremål är symmetrisk
  • rita ut symmetrilinje
  • spegla i förhållande till en punkt och en linje
  • begrepp: symmetrilinje
 • problemlösning

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • metoder för att göra beräkningar
 • samband mellan begrepp
 • problemlösning

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • delaktighet på lektioner
 • skriftligt prov

Undervisning/arbetssätt - hur vi ska arbeta

 • genomgångar
 • eget arbete
 • arbete i grupp

Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande geometriska två- och tredimensionella objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback