Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5 - 6

Tekniska lösningar med elektricitet

Fagerhultsskolan 4-9, Härryda · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Vad skulle du göra utan elektricitet? Elektricitet är en stor del av våra liv och vi använder dagligen teknik som kräver elektricitet för att fungera. Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig om kopplingar och kretsar, testa att skapa en elektrisk krets, lära dig mer om el samt hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen. Vi kommer också att prata om olika typer av energikällor och diskutera elektricitetens betydelse då, nu och i framtiden.

Det här ska du kunna (Målet med undervisningen)

Beskriva hur du kan skapa en enkel strömkrets.

Använda utrustningen på ett säkert sätt.

Planera och genomföra en egen konstruktion med elektricitet.

Rita en enkel skiss och/eller ritning över din konstruktion (beroende på uppgift).

Rita ett enkelt kopplingsschema.

Förklara vilka ämnen som leder respektive isolerar elektricitet.

 

Aktiviteter

  • Konstruera en egen elektrisk krets (bland annat ett potatisbatteri).

  • Undersöka en glödlampa/diod och få den att lysa i en elektrisk krets.

  • Ta reda på olika orsaker till att en elektrisk krets inte är sluten.
  • Arbete med elektroniklådor för att skapa ljud, ljus och rörelse.
  • Dokumentera dina undersökningar.
  • Undersöka och diskutera kring elbrist/energibrist, orsak och konsekvens.
  • Lära oss mer om elektricitet historiskt, i nutid och i framtiden. Undersöka och diskutera.

 

Centrala begrepp/nyckelord

strömkrets, batteri, kabel/sladd ,glödlampa, lysdiod, elektricitet, seriekoppling, parallellkoppling, pluspol, minuspol, miljö, framställning, energiförsörjning, elbrist, livsvillkor, hållbarhet, energi


Läroplanskopplingar

förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.

Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Eleven ger exempel på tekniska lösningar och beskriver på ett enkelt sätt några av deras för- och nackdelar för individ och miljö samt hur de har förändrats över tid.

Eleven undersöker tekniska lösningar och beskriver på ett enkelt sätt hur några delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på ett delvis genomarbetat sätt. I arbetet bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ. Eleven gör dokumentationer där intentionen i lösningen till viss del är synliggjord.

Eleven ger exempel på tekniska lösningar och beskriver på ett utvecklat sätt några av deras för- och nackdelar för individ och miljö samt hur de har förändrats över tid.

Eleven undersöker tekniska lösningar och beskriver på ett utvecklat sätt hur några delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på ett genomarbetat sätt. I arbetet formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör dokumentationer där intentionen i lösningen är relativt väl synliggjord.

Eleven ger exempel på tekniska lösningar och beskriver på ett välutvecklat sätt några av deras för- och nackdelar för individ och miljö samt hur de har förändrats över tid.

Eleven undersöker tekniska lösningar och beskriver på ett välutvecklat sätt hur några delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på ett väl genomarbetat sätt. I arbetet formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör dokumentationer där intentionen i lösningen är väl synliggjord.

Matriser i planeringen
Tekniska lösningar med elektricitet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback