Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

NO: Kemi - organisk kemi

Genarps skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Vad innebär organisk kemi? Hur kan material som bara består av kol ha så olika egenskaper? Vad är kolväte och vad kan de användas till? Det finns flera alkoholer. Du träffar på estrar i godis.

Kemi: Organisk kemi

vecka 39-43 ht 2022

Lektionsplan för åk 8 , ämne kemi

Förberedd av Helene Christensson

Vi använder häften som finns på Classroom

KURSKOD TILL CLASSROOM: vutv57q

 
SYFTE
 •  
 •  
  Syfte kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,
 •  
  Syfte förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och
 •  
  Syfte förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.
 •  

MÅL

 

När vi är klara med området bör du förstå följande frågor:

Vad betyder organisk kemi?

Vilket ämne finns hos allt som är levande?

Vilket kemiskt tecken har kol?

Hur många bindningar kan kol ha?

Varför kan kol ha just det antalet bindningar?

Rent kol kan förekomma i flera olika former. Vilka?

Vad skiljer de olika formerna åt? Tänk på hur de är uppbyggda och vad de har för egenskaper. 

Vad är aktivt kol? Vad kan det användas till och hur tillverkas det?

Vad består kolväten av?

Vad ska man rita eller skriva om man ska visa en molekylformel respektive en strukturformel? Ge ett exempel.

Vad är metanserien? Skriv en lista på de 8 första i serien och visa strukturformlerna.

Vad används de olika kolvätena till?

I råolja finns flera kolväten. Hur har de bildats och hur skiljer man dem åt innan man använder dem? Vad kallas den processen?

Vad gör man vid krackning?

Vad är det för skillnad på butan och iso-butan?

Vad bildas vid förbränning av kolväten? 

Vilket kolväte består naturgas mest av?

Vad är skillnaden på mättade och omättade kolväten?

Ge ett exempel på ett kolväte, vad heter det när det har en dubbelbindning och vad heter det när det har en trippelbindning? Rita strukturformlerna

Vilken atomgrupp finns i alla alkoholer?

Tänk på de fyra första alkanerna, vad heter dem när de istället för ett av vätena innehåller en -OHgrupp? Rita strukturformlerna

Vad används metanol, etanol, glykol och glycerol till? 

Vad används glycerol till?

Vilken atomgrupp finns i alla organiska syror? Vad heter den? Hur ritas strukturformeln?

Hur kan syror bildas? (Av vilka ämnen?)

Nämn tre olika syror.  Kemiskt namn och vardagsnamn. Vad används de tre syrorna till eller var finns de?

Vilka egenskaper är speciella för estrar? Vad används estrar till?

Hur bildas estrar?

Vad är biobränslen? Ge exempel på biobränslen?

Varför påverkas växthuseffekten olika beroende på vilket bränsle vi väljer att använda trots att både fossila bränslen och biobränslen avger koldioxid när de förbränns?

Och som vanligt behöver du även kunna genomföra laborationer och koppla dem till det vi lärt oss.

 

 • MATERIAL SOM BEHÖVS

Penna, suddgummi, laddad Chromebook (där planering, stenciler m.m. finns), skrivhäfte.

AKTIVITET

Genomgångar, laborationer, läsa, se filmklipp, jobba med uppgifter

BEDÖMNING

Aktivt deltagande vid genomgångar och laborationer. Laborationsrapport och skriftligt prov.

 

Ungefärlig planering

 

Planering organisk kemi 

åk 8 ht 2022

 

Eftersom andra kemiböcker var lite bättre till just det här området kommer vi att jobba med texter som finns som häften i Classroom istället för med fysiska böcker.  

Sidhänvisning gällerkapitlet Kol och kolföreningar. 

Inom parentes är light-versionen som är från kapitlet Kol och kolföreningar

 

Vecka

Måndag och tisdag

Torsdag och Fredag

39

Planering

Kol

Kolets kretslopp

Aktivt kol

s160-163 + 185-186

(80-81)

YAM, Skoljogg


Utvecklingsdag


Kort lektion på torsdagen - repetera?

40

Kolväten

Raffinering

s 164-174

(82-84, 87-89)

Mättade och omättade

s 175-176

(85-86)


Alkoholer

s 177-180

(90-91)

41

Fortsättning alkoholer +

Organiska syror

s 181-182

(92-93)

(08A - ingen NO på måndagen pga utvecklinssamtal)

Gör klart: Organiska syror

s 181-182

(92-93)


Film

världen  i växhuset del 1

42

Estrar

s 183-184

(94)

Biobränslen

s 190-195

(115-116)

43

Frågor

PROV?

Film del 2 - efter lovet

 

Vecka 39 har en halvklass labbtest - planera, genomföra och utvärdera en enkel laboration

Vecka 40-41 är det laborationen Kolväte

Vecka 42-43 är det laborationen Några egenskaper hos alkoholer.

 

Laborationen Aktivt kol tar vi på någon genomgång. 

 

Film länk till del 1

https://www.svtplay.se/video/20957624/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-varlden-i-vaxthuset-del-1?start=auto&tab=2019

 

film länk till del 2

https://www.svtplay.se/video/21047044/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-varlden-i-vaxthuset-del-2?start=auto&tab=2019Binogi, som du hittar via skolportalen, finns det flera bra filmer vi kommer använda. De finns under Kemi och sedan Organisk kemi. Under underrubrikerna på bilden nedan finns filmerna.

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,

förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet visualiserat med hjälp av partikelmodeller. Grundämnen, molekyl- och jonföreningar samt hur ämnen omvandlas genom kemiska reaktioner. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten samt deras koppling till frågor om miljö och hälsa, till exempel växthuseffekten, vattenrening och spridning av miljögifter.

Kolatomens egenskaper och kretslopp i naturen, i samhället och i människokroppen.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör kemi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Eleven visar grundläggande kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.

I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med viss naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör kemi och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra enkla resonemang utifrån frågeställningarna.

Eleven visar goda kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med relativt god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.

I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med relativt god naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör kemi och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra utvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.

Eleven visar mycket goda kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.

I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med god naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör kemi och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra välutvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter