Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema sagor

Treälvens förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 29 juni 2023

Utifrån temat språk arbetar vi klassiska sagor

Vad:

Förskolan arbetar med temat språk, värdegrund och lek under höstterminen. 
Blåbärsskogen har utifrån detta, klassiska sagor som tema.

Syfte:

Vi vill utveckla lusten till att läsa och berätta. Barnen får utveckla sitt språk, sin kreativitet, kommunikation och sociala kompetens.

Hur:

Vi arbetar med utvalda sagor som vi läser och arbetar med på olika vis. Tex läsa böcker, läsa flanosagor, använda sagopåsar, lyssna på Polyglutt, se film, se och spela teater, dockteater.  Skapa utifrån sagorna med olika material. 

Vi gör ett eget rum för temat där barnen har tillgång till rekvisita för den aktuella sagan, tex utklädningskläder, flanosagor, sagopåsar mm. Barnen är med och bestämmer vad rummet ska heta och trivselregler. 

Vem:

För alla barn utifrån deras förmågor. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback