Skolbanken Logo
Skolbanken

Rödhaken - skapande hösterminen 22

Brittsbo förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 17 januari 2024

I höst på Rödhaken ska vi ha dessa skaparmål

September : Måla med krita på papper under blad , vi går ut i skogen och samlar på blad i olika storlekar 

Oktober : Halloween , spindlar av händerna 

November : Höstträd, handen som grenar / armen som stam 

December : Julgranar av händerna ( äldre barn får lära sig klippa ) ( yngre barn måla handen samt göra avtryck på papper ) 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback