Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Microbit och Smartare produkter

Askeby skola, Linköping · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Finns det risker med ny teknik eller är ny teknik bara av godo? Vi kommer diskutera drivkraften bakom teknikutvecklingen och samhällsfrågor med tekniskt innehåll. Hur smartare produkter är sammankopplade i elektroniksystem och hur det står i förhållande till ett hållbart och säkert samhälle. Du kommer att programmera enklare tekniska system med micro:bit.

Smartare produkter - ett NTA-tema

Övergripande syften med detta tema är att utveckla elevernas medborgerliga bildning, ansvarstagande och kritiska tänkande om produkter med integrerade elektroniksystem och att ge eleverna kunskaper och självförtroende för att kunna hantera digital teknik i vardagen samt att bidra till att alla eleverna utvecklar intresse för teknik.

 

Innehåll och arbetssätt

Du kommer i grupp att få träna på att identifiera behov genom att studera tekniska lösningar. Vi kommer tillsammans att se på bilder och filmer som visar tekniska lösningar som uppfyller olika behov.

Du kommer att få ge förslag på egna programmerbara lösningar, både igrupp och individuellt, utifrån identifierade behov.

Du kommer att få prova dina lösningar med hjälp av micro:bits och utvärdera lösningarna.

Du kommer att styra föremål med hjälp av programmering.

Ditt arbete dokumenteras i form av skisser med förklarande ord, begrepp och symboler.

Du kommer också att få läsa och se filmer om hur tekniska lösningar (smartare produkter) ingår i och förändrar förutsättningarna inom olika yrken.

Du kommer också att få lära dig mer om säkerhet vid teknikanvändning vid överföring av information i digitala miljöer genom att vi diskuterar i klassen och ser på filmer alternativt läser texter.

 

Bedömning och återkoppling

Du kommer att få skriva loggbok kring ditt arbete där du kommer att få svara på frågor efter varje lektion. Frågorna handlar om fördelar och nackdelar med olika tekniska lösningar. Du får respons av lärare eller annan elev. 

Du kommer att få visa hur du löser ett behov med hjälp av programmering.

 

Begrepp

 • micro:bit
 • prototyp
 • flödesdiagram
 • sensor
 • processor
 • skärm
 • teknik som hoppar
 • teknisk lösning
 • produkt
 • LED
 • lysdiod
 • display
 • simulator
 • block
 • loop
 • variabel
 • villkor

 


Läroplanskopplingar

förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Eleven ger exempel på tekniska lösningar och beskriver på ett utvecklat sätt några av deras för- och nackdelar för individ och miljö samt hur de har förändrats över tid.

Eleven undersöker tekniska lösningar och beskriver på ett utvecklat sätt hur några delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på ett genomarbetat sätt. I arbetet formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör dokumentationer där intentionen i lösningen är relativt väl synliggjord.

Matriser i planeringen
Smartare produkter - matris för åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback