Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Religion och tro åk 2

Fjälkinge skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Vad är religion? De tre religionerna kristendom, judendom och islam är syskonreligioner och har mycket gemensamt. Vad finns det för likheter?Vad finns det för skillnader? Du ska få veta lite om deras viktigaste texter, högtider och traditioner. Viktiga begrepp: Religion, byggnad, symbol, helig skrift. Kristendom, kyrka, korset, Bibeln. Judendom, synagoga, davidsstjärna, Tora. Islam, moské, halvmåne, Koranen.

Syfte: (Förmågorna vi tränar)
- Kunskaper om kristendomen, judendom och islam samt olika tolkningar och bruk inom dessa.

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)
- De tre religionernas symboler, heliga skrifter, plats för gudstjänst, högtider och berättelser.
- Skillnader och likheter mellan de olika religionerna.

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)
- Boken om SO 1-3
- Film
- Diskussioner i par och grupp.
- skapa bok/plansch till de olika religionerna. 

Bedömning: (vi kommer bedöma din förmåga att)
- Para ihop de olika religionerna med deras symbol, heliga skrift, plats för gudstjänst, högtid och berättelser.
- Berätta om skillnader och likheter mellan de olika religionerna.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Religioner och tro
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter