Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Kristendomen

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Världsreligionen kristendomen. Läromedel: Utkik Religion, Binogi.se/fd Studi.se, Tegnäs instuderingshäfte

 

Sidor

·       95-99                      Nya testamentet läggs till

·       100-102                  Centrala tankegångar

·       103-105                  Kristendomen förs ut över världen

·       106-116                  Olika inriktningar inom kristendomen

·       123-125                  Kalender och högtider

·       130-131                  Kristendomen kommer till Sverige

·       133, 135                 Från katolicism till protestantism

·       136-137, 139          Frikyrkor

Instuderingsfrågor

 1. Vad är det Nya testamentet? Beskriv.
 2. Vad betyder: evangelium, bokstavstroende, martyr, helgon, bannlysning, katolsk, ortodox, påve, kardinal, patriark, celibat, sakrament och missionär
 3. Vad är grunden till kristen tro?
 4. Förklara vad treenigheten står för.
 5. Förklara varför mötet i Jerusalem år 49 var så viktigt för de kristna?
 6. Vilka tre andra årtal är också viktiga inom kristendomen och vad hände då?
 7. Hur kunde klostrens ledare få så stor makt i samhället?
 8. Vad är den apostoliska successionen?
 9. Vad menar katolikerna när de talar om ”den tredelade kyrkan”?
 10. Berätta om sakramenten inom …
  1. den katolska kyrkan
  2. de ortodoxa kyrkorna
  3. de protestantiska kyrkorna
 11. Beskriv den ortodoxa kyrkans kyrkobyggnad.
 12. Varför är ikonerna så viktiga inom den ortodoxa kyrkan?
 13. Vad var avlatsbrev för något? Vilken betydelse hade de för den protestantiska kyrkans framväxt?
 14. Beskriv hur några olika protestantiska kyrkor växte fram.
 15. Vad menas med uttrycket reformationen?
 16. Vilka skillnader finns det mellan de tre kristna riktningarna?
 17.  Olof Skötkonung, som regerade åren kring år 1000, var förmodligen den förste svenske kung som kan räknas som kristen. På vilket sätt var kristendomen bra för kungen?
 18. Vilken betydelse har klostren haft för Sverige?
 19. Beskriv de religiösa förändringarna i Sverige under ...
  1. 1500-talet
  2. 1800-talet
 20. Vad är en frikyrka? Hur uppstod frikyrkorna? Ge exempel på frikyrkor.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Skrivuppgift Kristendom

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback