Skolbanken Logo
Skolbanken

Bokstäver: ljuda och skriva

Slottsjord Norr ag, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Bokstäverna i alfabetet, dess ljud och form. Hur vi bygger ord både genom att ljuda och genom att skriva.

Förankring i kursplanens syfte

Utveckla förmågan att tolka olika former av uttryck.

Konkretisering av kunskapskravet

Jag känner igen bokstäverna i alfabetet.

Jag känner igen bokstävernas ljud.

Innehåll

  • Jag jobbar i bokstavshäftet.
  • Jag övar på bokstävernas ljud.
  • Jag jobbar enskilt.
  • Jag använder digitala redskap såsom Ipad.
  • Jag tittar på filmer om bokstäverna.
  • Jag övar på att skriva ord på dator/iPad.

Bedömning

Bedömning sker formativt under läsåret och summativt vid terminsslut, utifrån konkretiserade målkriterier.

Jag visar intresse.

Jag deltar.

Jag medverkar och bidrar.


Läroplanskopplingar

förmåga att uttrycka sig och kommunicera i olika sammanhang,

förmåga att tolka olika texter och andra former av kommunikation, och

Bokstavsformer och sambandet mellan ljud och bokstav utifrån elevens erfarenhet och intresse. Strategier för att avkoda och förstå enkla ord och meningar.

Strategier för att skriva enkla ord och meningar.

Att skriva för hand och med digitala verktyg.

Eleven kommunicerar om elevnära ämnen och initierar och avslutar kommunikationen. Eleven uttrycker avsikter och tolkar andras uttryck samt deltar i att kommentera, beskriva och berätta i olika sammanhang. Eleven deltar i skrivrelaterade aktiviteter.

Eleven deltar i läsrelaterade aktiviteter. Eleven reagerar igenkännande på och deltar i kommunikation om innehållet i olika texter.

Eleven läser ord och enkla meningar. Eleven visar förståelse av och kommunicerar om innehållet i olika texter.

Eleven samtalar om elevnära ämnen och initierar, upprätthåller och avslutar samtalet. Eleven uttrycker avsikter och tolkar andras uttryck samt kommenterar, beskriver och berättar i olika sammanhang och med olika syften. Eleven skriver kända ord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback