Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

9

Skönlitteratur - Novell

Introduktionsprogrammen, Borlänge · Senast uppdaterad: 22 september 2023

Vi fortsätter läsa skönlitteratur. Under kommande arbetsområde fokuserar vi på läsning av noveller. Novell, som är en kort, berättande text, är en vanlig genre inom skönlitteratur. Vi läser och samtalar, och vi arbetar med olika skrivuppgifter kopplade till noveller. Parallellt med det arbetet läser vi en roman tillsammans.

Innehåll:

Vi läser, skriver och samtalar om noveller och en roman

Vi pratar om typiska drag för novellen och vi tränar grammatiska moment som är utmärkande i skönlitterära texter, såsom tempusharmoni samt direkt och indirekt tal.

Under arbetet med noveller kommer vi också att inleda läsningen av en skönlitterär bok, en roman.

Syftet med novell- och romanläsningen är att vi i klassen ska få gemensamma läsupplevelser att samtala och resonera kring, vilket i sin tur utvecklar läsförmågan, ordförrådet och skrivförmågan. Förhoppningen är också att den gemensamma läsningen ger mersmak!

Målet med arbetsområdet är att utveckla förmågan att:

  • läsa, förstå och tolka novellens innehåll och budskap,
  • göra sammanfattningar av noveller,
  • använda lässtrategier utifrån novellens särdrag,
  • skriva en novell med gestaltande beskrivningar samt
  • läsa, förstå, samtala och skriva om en skönlitterär bok (en roman).

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Sva vecka 51
Sva vecka 50
Sva vecka 49
Sva vecka 48
Sva vecka 47
Sva vecka 46
Vecka 44 och 45
Vecka 43
Vecka 42
Vecka 41
Vecka 40

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback