Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

9

Skönlitteratur - Novell

Introduktionsprogrammen, Borlänge · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Det här arbetsområdet, som inleder arbetet med skönlitteratur, kommer att handla om noveller. Novell, som är en kort, berättande text, är en vanlig genre inom skönlitteratur. Genom att läsa, skriva och samtala om noveller utvecklar vi vårt språk och vår kunskap inom denna genre.

Innehåll:

Vi läser, skriver och samtalar om noveller och en roman. Arbetet inleds med kapitel 2, Noveller i läroboken Språket grunden till din framtid. Vi kommer att läsa valda delar ur kapitlet och vi börjar med exempeltexten på s.90.

Vi pratar om typiska drag för novellen och vi tränar grammatiska moment som är utmärkande i skönlitterära texter, såsom tempusharmoni samt direkt och indirekt tal.

Under arbetet med noveller kommer vi också att inleda läsningen av en skönlitterär bok, en roman. Syftet med läsningen är framför allt att vi i klassen ska få en gemensam läsupplevelse att samtala och resonera kring, vilket i sin tur utvecklar läsförmågan, ordförrådet och skrivförmågan. Förhoppningen är också att den gemensamma läsningen ger mersmak!

Målet med arbetsområdet:

  • läsa noveller samt tolka deras innehåll och budskap
  • göra sammanfattningar av novellerna för att öka läsförståelsen
  • använda lässtrategier utifrån novellernas särdrag
  • skriva en novell med gestaltande beskrivningar
  • inleda arbetet med att läsa och samtala om en skönlitterär bok (en roman).

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter