Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F

Idrott i förskoleklass

Sandarne skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Hur vi arbetar med idrott och rörelseglädje i förskoleklassen.

Idrott och hälsa

Att på ett lekfullt sätt göra barnen medvetna om rörelse, hälsa och livsstil för deras välbefinnande. Vi går regelbundet till idrottshallen och vi har daglig utevistelse.

Syfte

Syftet med idrott och hälsa är:

 • kroppsuppfattning
 • inspireras till rörelse
 • behärska motoriska grundformer som hoppa, rulla, kasta m.m

Verksamhetens innehåll

Våra arbetsområden är:

 • grovmotoriska övningar
 • lekar av olika slag
 • danser
 • uppvärmning och avslappning
 • samarbete

Hur?

Genom:

 • lekar, danser och deras regler
 • grovmotoriska övningar som hoppa, springa, fånga m.m
 • redskapsövningar
 • bollsporter
 • utelek
 • uteaktiviteter- beroende på årstid
 • samarbetsövningar
 • röris

Läroplanskopplingar

förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Motoriska grundformer med och utan olika redskap. Deras sammansatta former.

Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

Takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik.

Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback