Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska - Skriva åk 3

Vollsjö skola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 18 september 2022

I svenska lär vi oss att läsa och skriva, men också att tala, lyssna och samtala. Vi lär oss hur vi använder språket, hur vi söker information och vi lär oss om källkritik.

Arbetsområdets syfte och mål

Vi tränar förmågan att:

 • formulera oss och kommunicera i tal och skrift.
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Efter detta område ska du kunna:

 • skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
 • använda stor bokstav, punkt och frågetecken i dina texter
 • skriva berättande texter som har tydlig inledning, handling och avslutning
 • enkla former av faktatexter.
 • kombinera dina texter med bilder för att förtydliga och förstärka dina budskap
 • utifrån givna frågor ge enkla omdömen om dina egna och andras texter
 • utifrån respons bearbeta och förtydliga dina texter på ett enkelt sätt

Undervisning

Vi kommer att arbeta med:

 • olika typer av berättande texter och faktatexter
 • berättande texter med stöd av bilder
 • kamratrespons
 • skriva dikter
 • beskrivande texter
 • färdighetsträning med penna 
 • stenciler 
 • veckans ord
 • ett längre skrivprojekt "Den öde ön", där vi arbetar med att skriva en berättande text uppdelad i korta kapitel

Arbetssätt

 

Bedömning

För att bedöma dina kunskaper använder vi oss av Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, årskurs 1-3.

vi kommer även kontinuerligt att bedöma dina kunskaper enligt följande:

 • delaktighet under lektionstid
 • produktioner under året

Läroplanskopplingar

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter. Texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen
Svenska - Skriva
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback