Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Geografi, Sverige

Apelskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 18 september 2022

Vi kommer att läsa om Sveriges olika natur- och kulturlandskap, fjällbygd, skogsbygd, kust- och jordbruksområden och dess resurser, hur dessa ser ut och ändrats och vad orsakerna till detta kan vara.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla dina kunskaper och förmågan att:

 • använda kartboken och förstå en karta och dess färger och symboler
 • kunna överföra kartbilden från kartboken till din egen karta
 • kunna sätta ut några geografiska punkter i Sverige
 • kunna förklara skillnader och likheter mellan de olika landskapstyperna i Sverige

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda dig av en karta och hitta information på den
 • beskriva och göra jämförelser mellan olika platser, landskap och människors levnadsvillkor i Sverige
 • använda och förstå för området aktuella ord och begrepp

Genom:                                                                                                           

 • muntliga och skriftliga redovisningar
 • samtal och diskussioner i mindre och större grupp 
 • klassrumsobservationer

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att få:

 • arbeta med kartan på olika sätt
 • läsa/skriva olika sorters texter
 • göra jämförelser och se samband,likheter/skillnader och orsak/verkan mellan t.ex. olika landskapstyper samt vad människor bor
 • se på film
 • göra "fältstudier"
 • lära dig för området aktuella ord och begrepp
 • Skriva en reseskildring

Läroplanskopplingar

Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.

Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.

Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska förhållanden, mönster och processer. Eleven för enkla resonemang om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen. Eleven visar även grundläggande kunskaper om namn och lägen på platser och regioner i Sverige, Europa och världen.

Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och förklara förhållanden på olika platser och i olika regioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback