Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

3

Konsthistoria och Bildanalys 1

Backaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 18 september 2022

I uppgiften ska eleverna arbeta med konsthistoria, där de bearbetar 3 kända konstnärer. Eleverna ska först arbeta i grupp och göra bildanalys av olika kända konstverk. Därefter kommer de att få göra en egen tolkning av de kända konstverken, samt en ny bildanalys.

Du ska arbeta med konsthistoria, där du kommer att bearbetar 3 kända konstnärer i grupp. Tillsammans ska ni även genomföra en bildanalys av ett konstverk, samt skapa en egen tolkning av ett valfritt konstverk från konstnärerna. I bildanalysen ska du använda dig av konstruktiv kritik och analysera konstnärernas konstverk. Därefter kommer ni även att analysera varandras konstverk. Du kommer att använda bedömningsmetoden 2 stjärnor och 1 önskan.

·     Mål och syfte: Målen med att ha konsthistoria är att du ska få kunskaper om olika konstnärer och kulturer samt hur de har påverkat och inspirerat världen, samhället, vår historia, vilken syn vi har på kultur, populärkultur och olika normer och värden. Syftet med att göra en bildanalys är att du ska få möjlighet att vara konstruktiv i hur du lägger upp kritik mot någon annan.

·      Metod: Vi har en gemensam genomgång och diskussion om uppgiftens innehåll och mål.

1.  Du ska arbeta i en mindre grupper med en utvald konstnär. I grupperna kommer ni att genomföra en bildanalys tillsammans.

2.    I analysen kommer ni att diskutera vad ni ser, hur ni tänker kring konstverket och konstnären, vad konstnären vill förmedla i sitt konstverk och vad ni själva upplever när ni ser konstverket. När bildanalysen är klar kommer vi att ha en kort redovisning.

3.    Du kommer därefter att få välja en av de tre konstnärerna som du tycker är intressant. Därefter ska du måla av den valda bilden från konstnären med vattenfärger och tuschpennor. I målningen ska du även göra en eller flera ändringar i originalbilden (ändra färger eller olika saker i målningen). Ändringarna ska göras för att du ska få en egen version av originalet. Du ska även få möjligheter att pröva på att se hur visa ändringar kan förändra synen och tolkningen på en bild.

4.  När du är klara med din målning kommer vi att ha en ny bildanalys av varandras målningar. I bildanalysen kommer vi att diskutera hur ändringarna har påverkat bilden och synen på den.

Redovisningsform:

1. Du och din grupp presenterar ett konstverk och genomför en bildanalys av det.

2. Du ger konstruktiv kritik och tankar kring konstverket.

3. Du skapar din egen tolkning av ett känt konstverk.

4. Du är med och ger konstruktiv kritik mot dina klasskamraters målningar.  

Bedömning:

1.    Hur väl du har följt instruktionerna och arbetat med uppgiften.

2.  Hur väl du kan berätta om din arbetsprocess och de val du gjorde i målningen.

3. Du kan ge konkreta exempel på hur en bildanalys går till samt ge konstruktiv kritik.

4. Hur väl du har arbetat tillsammans med dina klasskamrater i grupp.

5.  Redovisa ditt arbete.


Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.

Några verktyg och material för teckning, måleri, modellering och konstruktioner samt för fotografering och annat digitalt arbete med bilder.

Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.

Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar normer och stereotyper.

Matriser i planeringen
Konsthistoria och Bildanalys 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter