Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MOEMOD0

Kursen modersmål 3– aktiv tvåspråkighet Kurskod: MOEMOD0

Österåkers gymnasium, Österåker · Senast uppdaterad: 18 september 2022

Kursen modersmål 3– aktiv tvåspråkighet Kurskod: MOEMOD0 Lamia Luma Al Taai Modersmål i Arabiska HT22-VT23

Modersmålet är också en värdefull tillgång vid internationella kontakter.”(Skolverket)

kursen tar upp centrala aspekter inom översättningens och tolkningens område ur översättning vetenskapligt  . Kursen innehåller även praktiska övningar på översättningens och tolkningens områden. I övningarna är det från/ till arabiska-svenska med grundläggande terminologi och specialiserad ordbok i fokus.

 

 Arbetsområden: 

  1. الإنترنت و الصحافة و الإعلام ( Internet, press och media )

  2. الصحة والرياضة ( Hälsa och sport )

  3. المهرجانات والتقاليد ( Festival och traditioner )

  4. السياحة و الآثار و الإقتصاد  ( Tourism,ruiner och ekonomi )

  5. التعليم واختيار مهنة المستقبل ( Utbildning och framtidsutsikterna )

  6. العلوم و التكنولوجيا ( Vetenskap och teknologi )

  7. البيئة ( Miljön )

  8. الأدب العربي (Arabisk litteratur)

Modersmål- Skolverket-Ämnets syfte:

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om modern arabisk skönlitteratur i form av romaner , noveller och dikter. Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. Undervisningen ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språk områdets kultur och den svenska kulturen.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk i tal och skrift genom att arbeta processinriktat i samspel med andra. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i skolan och samhället genom att undervisningen ska utgå från ett jämförande perspektiv på språket och kulturen.

 

Examinationsformer: Examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande på seminarierna, skriftliga inlämningsuppgifter samt en muntlig presentation.  Kursen avslutas med en individuell skriftlig översättning av  elevens urval.


Läroplanskopplingar

Informella brev som syftar till social kommunikation.

Ord- och begreppsförråd med särskild tonvikt på ord som hör till medborgarrollen och samhällslivet.

Tolkning och översättning i vardagliga sammanhang till och från modersmålet.

Översättning till modersmålet av olika blanketter som medborgare i Sverige använder.

Texter i form av berättelser och dikter inom modern litteratur på modersmålet och texter från svensk litteratur för olika typer av jämförelser.

Aktuella samhällsfrågor. Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.

Kulturella företeelser och sevärdheter. Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter