Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

2022 Berättande text - Drakägget

Fässbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 18 september 2022

Ni ska skriva en berättande text om en drake. Ni följer en tydlig struktur, skriver och bearbetar texter samt målar passande bilder.

Tidsperiod:

Vi kommer arbeta med detta arbetsområde i ca 12 veckor (2 veckor per kapitel) men det kan också bli fler/färre veckor.

Så här kommer vi att arbeta: 

Ni kommer att följa en tydlig struktur. Vi kommer skriva ett kapitel i taget, bearbeta och redigera texten samt måla en bild till. 

Kunskaper och bedömning:

Ni får visa era kunskaper i de kapitel som ni skriver och genom den slutliga boken. 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback