Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MOEXXX01

Kursen modersmål 1(Kurskod: MOEXXX01)

Österåkers gymnasium, Österåker · Senast uppdaterad: 18 september 2022

Kursen modersmål 1(Kurskod: MOEXXX01) Lamia Luma Al Taai Modersmål i Arabiska HT22-VT23

Modersmålet är också en värdefull tillgång vid internationella kontakter.”(Skolverket)

Kursen modersmål 1(Kurskod: MOEXXX01)Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper i  moderna standardarabiska språket och litteratur med grammatiska strukturer.

 Arbetsområden: 

 1. الإنترنت و الصحافة و الإعلام ( Internet, press och media )

 2. الصحة والرياضة ( Hälsa och sport )

 3. المهرجانات والتقاليد ( Festival och traditioner )

 4. السياحة و الآثار و الإقتصاد  ( Tourism,ruiner och ekonomi )

 5. التعليم واختيار مهنة المستقبل ( Utbildning och framtidsutsikterna )

 6. العلوم و التكنولوجيا ( Vetenskap och teknologi )

 7. البيئة ( Miljön )

 8. الأدب العربي (arabiska skönlitteratur)

Kursen ingår i följande:

 • Under kursen studeras modern arabiska skönlitteratur i form av romaner , noveller och dikter. 

 • Grundläggande Tolkning och  Översättningsteori och metoder, med grundläggande terminologi och specialiserad ordbok i fokus.

 • Muntligt och skriftligt redogöra för genrerna, trenderna och strömningarna inom 1900- och 2000-talens arabiskspråkiga litteratur

 • Studenten använder bas grammatiken för att skriva grammatiskt korrekta texter samt genomföra muntliga redovisningar om förberedda ämnen.

 

Examinationsformer: Examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande på seminarierna, skriftliga inlämningsuppgifter samt en muntlig presentation.  Kursen avslutas med en individuell skriftlig uppgift,  eleven göra ett urval av litterära texter i enlighet med ett givet tema samt argumentera för sina val.


Läroplanskopplingar

Egen språkproduktion i tal med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.

Egen språkproduktion i skrift med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.

Ord- och begreppsförråd.

Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter.

Texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg.

Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.

Språkets spridning och förekomst samt hur språket används.

Kultur, natur och geografiska förhållanden i språkområdet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback